Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for elektricitet brugt til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift) og afgiftssatserne for andet forbrug af elektricitet.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift)
  • Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet
  • Afgiftsændringer
  • Tidligere afgiftssatser. 

Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift)

Fra og med 2021 gælder nedenstående sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i boligenheder, som opvarmes ved elektricitet. Se ELAL § 6, stk. 1.. Af de første 4.000 kWh årligt skal der betales afgift efter satsen for andet forbrug af elektricitet. Derefter gælder den lave sats.

    2021 - 
Energiafgift øre/kWh 0,8

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 nedsættes elvarmeafgiften for husholdninger mv. til 0,8 øre/kWh fra den 1. januar 2021. Elvarmeafgiften for husholdningerne svarer til EU's minimumsafgift for ikke-erhvervsmæssigt forbrug af elektricitet. Denne sats er ikke indekseret.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.6.2, om regler for elektricitet, der anvendes til opvarmning af boligenheder.

Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet

For 2024 gælder nedenstående satser for andet forbrug af elektricitet end forbrug til opvarmning af boligenheder. Det vil sige, at der skal betales afgift efter nedenstående sats af forbrug af elektricitet i fx virksomheder og af alt privat forbrug i boliger, der ikke er elopvarmede.

Se ELAL § 6, stk. 1. Satsen for andet brug af elektricitet med undtagelse af 4,6 øre pr. kWh indekseres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, se ELAL § 6, stk. 2.

    ►2024◄
Energiafgift øre/kWh 76,1

Satserne for 2024 fremgår af Skatteministeriets hjemmeside.

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 14 a i ELAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 kWh i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 kWh.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov

Med Skatteforvaltningens tilladelse kan der ske afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, som der skal betales afgift af.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på elektricitet og elvarmeafgiften har indtil 1. januar 2014 bestået af flere afgiftselementer: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, eldistributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift efter CO2-afgiftsloven. Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 er energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet afskaffet, og afgiften på elektricitet efter elafgiftsloven er hævet tilsvarende. Afgiften på elektricitet er samlet i én afgiftssats efter elafgiftsloven bortset fra den særlige elvarmesats for visse elopvarmede boliger. I nedenstående fremgår afgiftssatserne efter elafgiftsloven i perioden 2017 til 2021.

Afgiftssatser for elvarmeafgift

Afgiftselementer

2018

2019

2020

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

25,7

25,9

21,0

Afgiftssatser for andet forbrug af elektricitet

Afgiftselementer

 

2019

2020

2021

Fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022

Fra 1. juli 2022 til 30. september 2022

Fra 1. oktober 2022 til 31. december 2022

Fra 1. januar 2023 til 30. jun 2023 Fra 1. juli 2023 til 31. december 2023

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

88,4

89,2

90,0

90,3

76,3

72,3

0,8 69,7