Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for elektricitet brugt til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) og afgiftssatserne for andet forbrug af elektricitet.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift)
  • Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet
  • Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)
  • Tidligere afgiftssatser. 

Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift)

For 2019 gælder nedenstående sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved elektricitet. Se ELAL § 6, stk. 1. Af de første 4.000 kWh skal der betales afgift efter satsen for andet forbrug af elektricitet.

1. januar - 31. december 2019
Energiafgift øre/kWh 25,9

Satsen er baseret på 2015-niveau og er ændret som følge af ændringerne i ELAL 6, stk. 1, 1. pkt. indsat ved lov nr. 478 af 16. maj 2018.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.6.2, om regler for elektricitet, der anvendes til opvarmning af helårsboliger.

Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet

For 2019 gælder nedenstående sats for andet forbrug af elektricitet end forbrug til opvarmning af helårsboliger. Det vil sige, at der skal betales afgift efter nedenstående sats af forbrug af elektricitet i fx virksomheder og af alt privat forbrug i boliger, der ikke er elopvarmede.

Se ELAL § 6, stk. 1, som er indsat ved ►lov nr. 1724 af 27. december 2018.

1. januar - 31. december 2019
Energiafgift øre/kWh 88,4

Satsen er baseret på 2015-niveau og reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. § 32 a i MINAL.

Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)

For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden begynder før og sluttes efter en satsændring, anvendes de ændrede satser for så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for afgiftsforhøjelsen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Med Skatteforvaltningens tilladelse kan der ske afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, som der skal betales afgift af.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på elektricitet og elvarmeafgiften har indtil 1. januar 2014  bestået af flere afgiftselementer: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, eldistributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift efter CO2-afgiftsloven.Ved lov 903 af 4. juli 2013 er energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet afskaffet, og afgiften på elektricitet efter elafgiftsloven er hævet tilsvarende. Afgiften på elektricitet er samlet i én afgiftssats efter elafgiftsloven. I nedenstående fremgår afgiftssatserne efter elafgiftsloven i perioden x2014 til 2018.x

Afgiftssatser for elvarmeafgift

Afgiftselementer

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

1. jan. - 31. dec. 2017

x1. jan. - 31. dec. 2018◄

1.

Energiafgift

øre/kWh

 

 

 

 

 

2.

Energisparebidrag *)

øre/kWh

 

 

 

 

 

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

 

 

 

 

 

4.

Tillægsafgift **)

øre/kWh

 

 

 

 

 

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

41,2

38,0

38,3

40,5

►25,7◄

*)                   Benævnt el-sparebidrag indtil den 1. marts 2010
**)                 Tillægsafgiften blev indført den 1. januar 2011.

Afgiftssatser for andet forbrug af elektricitet

Afgiftselementer

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

1. jan. - 31. dec. 2017

►1. jan. - 31. dec. 2018◄

1.

Energiafgift

øre/kWh

 

 

 

 

 

2.

Energisparebidrag *)

øre/kWh

 

 

 

 

 

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

 

 

 

 

 

4.

Tillægsafgift **)

øre/kWh

 

 

 

 

 

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

83,3

87,8

88,5

91,0

►91,4◄

*)                   Benævnt el-sparebidrag indtil den 1. marts 2010
**)                 Tillægsafgiften blev indført den 1. januar 2011.