åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.3.9 Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afgiftslempelse for fjernvarme.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for og omfang af afgiftslempelse (E.A.4.3.9.1)
  • Satser for afgiftslempelse (E.A.4.3.9.2)
  • Andre regler om afgiftslempelse (E.A.4.3.9.3)
  • Eksempler på beregning af afgiftslempelse for forskellige varmeproduktionsanlæg (E.A.4.3.9.4)
  • Opgørelse og udbetaling af afgiftslempelse (E.A.4.3.9.5)
  • Indberetning til EU's statsstøtteregister (E.A.4.3.9.6).