Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i elafgiftsloven for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og afregning af afgiften. Afsnittet beskriver også regler om udstedelse af fakturaer og hvilke oplysninger, som fakturaer skal indeholde.

Afsnittet indeholder:

 • Generelle opgørelses- og afregningsregler for registrerede virksomheder (E.A.4.3.7.1)
 • Opgørelse af afgift på elektricitet indtil 1. april 2016: Netvirksomheder (E.A.4.3.7.3)
 • Opgørelse af afgift på elektricitet: Netvirksomheder (leverancer mindre end 100 GWh) (E.A.4.3.7.4)
 • Opgørelse af afgift på elektricitet: El-producenter (E.A.4.3.7.5)
 • Opgørelse af afgift på elektricitet: Forbrugsregistrerede virksomheder (E.A.4.3.7.6)
 • Opgørelse af afgift på varme: Mellemhandlere af varme (E.A.4.3.7.7)
 • Opgørelse af afgift på varme: Forbrugsregistrerede virksomheder (E.A.4.3.7.8)
 • Opgørelse af afgift på elektricitet: Netvirksomheder (E.A.4.3.7.9)
 • Elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift (E.A.4.3.7.10)
 • Krav til oplysning om afgiftens størrelse til momsregistrerede virksomheder (E.A.4.3.7.12)
 • Netvirksomheders fakturering ved tyveri af elektricitet (E.A.4.3.7.13).

 Se også

 • OPKL §§ 2-8
 • Afsnit E.A.1.4 om afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering)
 • Afsnit E.A.4.3.6 om afgiftens størrelse og beregning samt elvarmeafgift
 • Afsnit E.A.4.3.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
 • Afsnit A.B.4.4 om angivelse og afregning af punktafgifter.