Indhold

Dette afsnit indeholder afgiftssatserne på elektricitet og beskriver ordningen om den lavere afgift på elektricitet, der anvendes til opvarmning af helårsboliger, ferielejligheder til eget brug eller sommerhuse (elvarmeafgift).

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser og beregning (E.A.4.3.6.1)
  • Regler for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) (E.A.4.3.6.2).
  • Regler for elektricitet til opvarmning af boligenheder efter ikrafttræden af el-engrosmodellen den 1. april 2016 (elvarmeafgift) (E.A.4.3.6.3).