Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne i elafgiftsloven, herunder virksomheder, som skal eller kan registreres efter elafgiftsloven. Afsnittet beskriver endvidere hvilke virksomheder, der ikke skal registreres efter elafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 om generelle regler for registrering af virksomheder.

Bemærk

Der er ingen registreringsbestemmelse i elafgiftsloven for varemodtagere.