Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Andre former for auktion.

Andre former for auktion

Restanceinddrivelsesmyndigheden og skyldneren har mulighed for over for den pågældende fogedret at begære auktion afholdt på et andet auktionssted end det normale, fx på antikvitetsauktion, tæppeauktion, bilauktion eller maskinauktion, hvis det skønnes at ville give en mere tilfredsstillende auktionspris.