åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler inddrivelse af danske fordringer i udlandet på baggrund af OECD's og Europarådets bistandskonvention.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Tiltrådte stater

Regelgrundlag

OECD’s og Europarådets konvention nr. 127 af 25. januar 1988 om administrativ bistand (Bistandskonventionen) i skattesager er gennemført i dansk ret. Se lov nr. 132 af 26. februar 1992 om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD (administrativ bistandsloven). Bistandskonventionen trådte i kraft i Danmark den 1. april 1995.

Bistandskonventionen er ændret ved protokol nr. 208 af 27. maj 2010 til ændring af Konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager (ændringsprotokollen). Ændringsprotokollen er gennemført i dansk ret. Se bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2011 af Protokol om ændring af Konventionen om administrativ bistand i skattesager.

Tiltrådte stater

På OECD’s hjemmeside www.oecd.org findes en oversigt over, hvilke stater der har tiltrådt Bistandskonventionen, samt de enkelte staters forbehold i henhold til art. 30 i Bistandskonventionen.

Se også

Se mere om OECD's og Europarådets bistandskonvention i C.F.8.1.2.3.