åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler inddrivelse af de udenlandske fordringer, som Danmark bistår andre lande med at inddrive.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om inddrivelse af udenlandske fordringer i Danmark (G.A.3.6.3.1)
  • Inddrivelse af udenlandske underholdsbidrag i Danmark (G.A.3.6.3.2)