Afsnittet indeholder definitioner af nogle særlige begreber, som anvendes i forbindelse med international inddrivelse.

Definition

Ved en "ansøgerstat" forstås den stat, som anmoder en anden stat om bistand til eksempelvis inddrivelse af en fordring.

Ved en "inddrivelsesstat" forstås den stat, som modtager anmodningen om bistand til eksempelvis inddrivelse af en fordring, og hvori inddrivelsen skal foregå.

I visse aftaler og overenskomster henvises til en "kompetent myndighed". Indholdet af begrebet er ikke entydigt defineret. Der er i Gældsstyrelsen fastlagt konkrete enheder, der varetager rollen som kompetent myndighed og dermed bl.a. forestår dialogen med de udenlandske myndigheder.