Dato for udgivelse
22 Jun 2012 13:32
Til
Importører mv
Sagsnummer
07- 001298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af sadler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 180/09) offentliggjort i EU-tidende C 180 af 21. juni 2012 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af sadler (toldtariffens pos. 8714 95 00 00, 8714 99 90 81 og 9506 91 10 10) med oprindelse i  Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2012/C 180/09).