Dato for udgivelse
22 Jun 2012 11:56
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-000442
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Meddelelse om antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har i EU-tidende C 175 af 19. juni 2012 offentliggjort en meddelelse om antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om en delvis genåbning af antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) har ved dom erklæret Rådets forordning (EF) nr. 1355/2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina for ugyldig.

Der bør således ydes goldtgørelse af eller fritagelse for den endelige antidumpingtold, der er blevet betalt i henhold til forordning (EF) nr. 1355/2008 på importen til Den Europæiske Union af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) (toldtariffens pos. 2008 30 55 10, 2008 30 55 20, 2008 30 55 90, 2008 30 75 10, 2008 30 75 20, 2008 30 75 90, 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 og 2008 30 90 69) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de regionale skattecentre.

Kommissionen har besluttet at genoptage antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.)

Der henvises til teksten i meddelelse (2012/C 175/08).