Bestemmelsen er ophævet pr. 1. juli 2022

Bestemmelsen i LL § 7 D er ophævet ved lov nr. 871 af 21/06/2022. Se § 36.

Se de tidligere gældende regler i Den juridiske vejledning afsnit 2022-2, afsnit C.C.2.1.7.3.