åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan tilskud behandles skattemæssigt. Først omtales de generelle regler om tilskud, dernæst nogle konkrete tilskudsbestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regler for beskatning af tilskud (C.C.2.1.7.1)
  • Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (C.C.2.1.7.2)
  • Medfinansiering fra VækstFonden (C.C.2.1.7.3)
  • Tilskud til ejere af fast ejendom (C.C.2.1.7.4)
  • Tilskud til anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver og straksafskrivning (C.C.2.1.7.5)
  • Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse jf. SFL § 52 og tilskud jf. LL § 7 Q (C.C.2.1.7.6).

Se også

  • C.H.3.3.1.1 om indtægter på fredede og bevaringsværdige bygninger
  • C.H.2.1.8.5 om genbeskatning af fradrag ved indkomstopgørelsen
  • C.C.4.4.4 om refinansieringsordning af landbruget.