Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved en computer med tilbehør, som er omfattet af reglerne om skattefrihed.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af computer med tilbehør
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition af computer med tilbehør

Computer omfatter:

  • Stationære computere
  • Bærbare computere

Det afgørende for definitionen er, hvilken hovedfunktion det enkelte gode har.

Derfor behandles Ipads, Folio 100, Galaxy Tab og lignende som computere. Se SKM2011.607.SR.

Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer. Dette kan være:

  • Computerskærm
  • Software såsom gængse tekstbehandlingsprogrammer og styresystemer
  • Printer mv.

Alt skal være af almindelig størrelse og standard.

Bemærk

  • "Sædvanligt tilbehør" er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder, arbejdets art samt udvikling på området
  • Monitor med tv-tuner i størrelsen 32, 37 og 42 tommer er hidtil ikke blevet anset for sædvanligt tilbehør, mens monitorer på op til 26 tommer er.
  • Skatterådet har i SKM2022.109.SR anset en computerskærm på 32 tommer for sædvanligt tilbehør.

Se også

Se også afsnit C.A.5.2.4.2, som nærmere afgrænser begreberne om, hvad der skattemæssigt forstås ved en computer, og nævner de relevante afgørelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2022.109.SR

Skatterådet bekræftede, at en computerskærm til en arbejdscomputer på arbejdspladsen ikke er et personalegode, men et arbejdsredskab. En sådan skærm er derfor uanset størrelsen ikke et skattepligtigt gode for medarbejderen, der bruger den.

Vedrørende skærme til arbejdscomputer på hjemmearbejdspladsen, fastslog Skatterådets, at en computerskærm på op til og med 32" anses som sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør til en arbejdscomputer er skattefrit uden en konkret arbejdsmæssig begrundelse. I forhold til computerskærme, der er større end 32", vil de være skattefrie for medarbejderen, hvis der er en konkret begrundelse for, at udstyret er til brug for arbejdet.

Endvidere konstateredes det, at beskatning af computer med skærm stillet til rådighed til brug for hjemmearbejde ikke påvirkes af, om hjemmearbejdet var en følge af covid-19.

 

SKM2011.607.SR

En Ipad er anset for en computer efter de tidligere regler om multimediebeskatning.

Afgørelsen kan anvendes analogt på de nye regler om beskatning/
skattefrihed af arbejdscomputer med tilbehør samt analogt til selvstændigt erhvervsdrivende.