åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.1.4 Privat andel af virksomhedens varer og anden privat anvendelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af den selvstændigt erhvervsdrivendes private andel af virksomhedens varer og øvrige forbrugsudgifter, private kørsel i salgsbiler samt fri telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse.

Afsnittet indeholder:

  • Privat forbrug af virksomhedens varer og privat andel af øvrige forbrugsomkostninger (C.C.2.1.4.1)
  • Vejledende mindstesatser for værdiansættelse af privat forbrug af virksomhedens forskellige varegrupper (C.C.2.1.4.2)
  • Privat kørsel i salgsbiler (C.C.2.1.4.3)
  • Fri telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse (C.C.2.1.4.4).