Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen af de indkomster, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 19.

Afsnittet indeholder: