Udtrykket “anerkendt pensionsinstitut" i en stat betyder en enhed eller et arrangement, som er etableret i denne stat, og som behandles som en selvstændig person efter denne stats skattelovgivning, og

  • som er etableret og udelukkende eller næsten udelukkende drives med henblik på at administrere pensionsydelser eller at stille sådanne ydelser og dertil hørende fordele til rådighed for fysiske personer, og som sådan er reguleret af denne stat eller en af dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, eller

  • som er etableret og udelukkende eller næsten udelukkende  drives med henblik på at foretage investeringer til fordel for enheder eller arrangementer som nævnt ovenfor.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om begreberne person og selskab.