Begrebet foretagende

Begrebet foretagende er i modeloverenskomsten et meget bredt udtryk for enhver form for erhvervsudøvelse. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra c og punkt 4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 3.

Det præciseres videre, at begrebet "foretagende i en kontraherende stat" betyder, at erhvervsudøvelsen udføres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra d.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende.

Begrebet erhvervsvirksomhed

Begrebet erhvervsvirksomhed er også et meget bredt udtryk i modeloverenskomsten. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra h. Det defineres ikke, hvad det er. Derimod står der, at når ordet "erhvervsvirksomhed" optræder i overenskomsten, omfatter det udøvelse af frit erhverv og anden virksomhed af selvstændig karakter.

Dette hænger sammen med, at modeloverenskomstens artikel 14 blev afskaffet i 2000. Modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra h, skal sikre, at aktiviteter, som tidligere var omfattet af artikel 14 (frit erhverv), nu behandles som erhvervsvirksomhed. Se modeloverenskomstens artikel 7 om "fortjeneste ved erhvervsvirksomhed". Se pkt. 10.2 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 3.

Bemærk

Modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra h, er ikke medtaget i ældre DBO'er, der indeholder modeloverenskomstens artikel 14.       

Se også

  • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
  • C.F.8.2.2.14 (den nu slettede artikel 14) om frit erhverv