Modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, indeholder definitioner af en række af de begreber, der bruges i modeloverenskomsten. Nogle centrale begreber er dog defineret andre steder i modeloverenskomsten. De vigtigste begreber, der er defineret i modeloverenskomsten artikel 3, er omtalt nedenfor. 

Se også

  • C.F.8.1.1 om begreberne kilde- og bopælsland og hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst  
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begreberne "skattemæssigt hjemsted" og "hjemmehørende"
  • C.F.8.2.2.5 (artikel 5) om begrebet "fast driftssted".