Hvis et selskab beherskes af et andet selskab, så betyder selve tilstedeværelsen af et af selskaberne i et land ikke, at det andet selskab skal anses for at have fast driftssted i det pågældende land. Se modeloverenskomstens artikel 5, stk. 7, og punkt 115-118 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 5.

Eksempel 1

Et selskab M i land A har et datterselskab D i land B. Ejerforholdet betyder ikke, at selskab M har fast driftssted i land B. Ejerforholdet betyder heller ikke, at selskab D har fast driftssted i land A.

Eksempel 2

Et selskab M i land A har et datterselskab D i land A, som har et fast driftssted i land B. Selskab D har selvfølgelig fast driftssted i land B. Men ejerforholdet betyder ikke, at selskab M har fast driftssted i land B.

Eksempel 3

Et selskab M i land A har et fast forretningssted i land B og har samtidig et datterselskab D i land A. Selskab M har selvfølgelig fast driftssted i land B. Men ejerforholdet betyder ikke, at selskab D har fast driftssted i land B.

Bemærk

Trods reglen vil der ofte alligevel være fast driftssted for det selskab, der ikke har fast driftssted i eksemplerne ovenfor. Det skyldes i så fald de almindelige regler om fast driftssted.

Fast driftssted for et moderselskab med et datterselskab i et andet land kan fx opstå, hvis datterselskabet stiller lagerfaciliteter til rådighed for moderselskabet, eller hvis datterselskabet fungerer som agent eller befuldmægtiget for moderselskabet.

Se også