For ændringer i skatteansættelsen, se afsnit C.F.8.2.2.9.2 om korresponderende regulering og C.D.11.15 om hvordan transfer pricing dobbeltbeskatning undgås.