Dato for udgivelse
21 Jun 2012 13:35
Til
Importører, eksportører, mv.
Sagsnummer
12-141806
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver + 72 22 18 18
Resumé

EU har indgået en midlertidig økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) mellem landene i det østlige og sydlige Afrika.


EU har indgået en midlertidig økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) mellem landene i det østlige og sydlige Afrika.

Aftalen finder derfor midlertidig anvendelse fra den 14. maj 2012 mellem EU og Republikken Madagaskar, Republikken Mauritius, Republikken Seychellerne og Republikken Zimbabwe. På sigt skal denne midlertidige ØPA, afløses af en regional ØPA med alle landene i den pågældende region. Bemærk at Zambia ikke er omfattet af interim aftalen, men indgår stadig i de fortsatte forhandlinger om en regional EPA.  

Aftalen kan findes på dette link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:111:0002:1172:DA:PDF

En ØPA omfatter mange områder bl.a. handel, told, investeringer, energi, miljø osv.

For den toldmæssige del, er ØPA'en en gensidig aftale, hvilket vil sige, at vare med oprindelse i det sydlige og østlige Afrika har fuld told og kvotefri adgang til markedet i EU, under de betingelser som opstilles i aftalen. Omvendt vil told på varer, som har oprindelse i EU, blive nedsat eller afskaffet i overensstemmelse med de toldafviklingsplaner, som fremgår af aftalen.

I protokol 1 fremgår definitionen af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde. Her fremgår reglerne for bl.a. kumulation, direkte transport og bevis for oprindelse. Oprindelsen bevises ved, at der fremlægges enten et EUR.1 certifikat eller en fakturaerklæring.

Aftalen er integreret i Toldtariffen (Taric).