Indhold

Dette afsnit handler om skattemæssigt hjemsted for andre end fysiske personer.

Afsnittet indeholder: 

  • Det skattemæssige hjemsted for andre end fysiske personer efter artikel 4, stk. 1 (C.F.8.2.2.4.2.1)
  • Skattemæssigt hjemsted efter modeloverenskomsten ved dobbeltdomicil (C.F.8.2.2.4.2.2)
  • Ikke fysiske personer uden skattemæssigt hjemsted (C.F.8.2.2.4.2.3).