Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe (C.C.2.4.2.4.1)
  • Metoder for afskrivning på driftsmidler og skibe (C.C.2.4.2.4.2)
  • Tabsfradrag ved salg af driftsmidler. Skade på driftsmidler og skibe og salg eller ophør af virksomhed (C.C.2.4.2.4.3).