Indhold

I dette afsnit beskrives afskrivningslovens regler om afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges udelukkende erhvervsmæssigt, og afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges delvist erhvervsmæssigt. Herunder beskrives bl.a. reglerne om overgang af aktiver til anden benyttelse og reglerne om salg og ophør af virksomheden. Desuden beskrives de særlige regler om afskrivning på infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

Dette afsnit handler om:

  • Grundlæggende betingelser for afskrivning på driftsmidler og skibe (C.C.2.4.2.1)
  • Anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver (C.C.2.4.2.2)
  • Overgang til anden benyttelse (C.C.2.4.2.3)
  • Afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges udelukkende erhvervsmæssigt (C.C.2.4.2.4)
  • Afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges delvist erhvervsmæssigt (C.C.2.4.2.5)
  • Afståelse af kontrakter mv. (C.C.2.4.2.6)
  • Overgangsregler (C.C.2.4.2.7).