åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.8.2.2.21.2 Beskatningsretten til andre indkomster" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Kun det land, hvor modtageren af en indkomst, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 21 er hjemmehørende, kan beskatte indkomsten. Se modeloverenskomstens artikel 21, stk. 1.

Bopælslandet har altså beskatningsretten alene, og det andet land må ikke beskatte sådan indkomst. Dette har navnlig betydning, når en person er fuldt skattepligtig i begge lande efter deres interne regler (dobbeltdomicileret). Se modeloverenskomstens artikel 4 og afsnit C.F.8.2.2.4.1.2 og C.F.8.2.2.4.2.2 om dobbeltdomicil for henholdsvis fysiske og juridiske personer.

Det land (kildelandet), hvor personen ikke anses for hjemmehørende efter modeloverenskomstens artikel 4, må ikke beskatte indkomsten. Det gælder både for indkomst, der hidrører fra dette land, og indkomst, der hidrører fra et tredjeland.

Bemærk

Selvom Danmark har intern hjemmel til at beskatte en indkomst efter reglerne for begrænset skattepligt kan Danmark alligevel ikke beskatte indtægten efter artikel 21, hvis indkomsten ifølge artikel 21 kun kan beskattes i bopælslandet, medmindre DBO'en indeholder en bestemmelse om subsidiær beskatningsret.

Eksempel

Studerende, der bliver hjemmehørende i Sverige, og som studerer i Danmark og får dansk SU kan kun beskattes i Sverige (bopælslandet) efter den nordiske DBO, artikel 22. SU'en er ikke omfattet af DBO'ens artikel 20, da den studerende ikke opholder sig i Sverige for at studere i Sverige. Sverige beskatter ikke SU fra Danmark. Danmark kan i denne situation ikke udnytte bestemmelsen om subsidiær beskatningsret i den nordiske DBO artikel 26, stk. 2. SU'en kan derfor ikke beskattes i Danmark, selvom der er intern hjemmel til det efter KSL § 2.