Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsretten til fortjeneste ved skibs- og luftfart i international trafik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.
  • Virksomheder med flere typer aktivitet.

Regel

Fortjeneste ved et foretagendes drift af skibe og fly i international trafik kan kun beskattes i det land, hvor den person, der driver foretagendet, er hjemmehørende. Se modeloverenskomstens artikel 8, stk. 1.

Bemærk

Modeloverenskomstens artikel 8, stk. 1, er en særregel, som placerer beskatningsretten anderledes end modeloverenskomstens artikel 7.

Det særlige ved bestemmelsen om skibs- og luftfartsreglen er, at princippet om fast driftssted ikke gælder.

Reglerne om fast driftssted findes i modeloverenskomstens artikel 5 og 7. Efter modeloverenskomstens artikel 5 og 7 fordeles beskatningsretten mellem det land, hvor foretagendet er hjemmehørende, og det land, hvor foretagendet har fast driftssted. Det sker ikke efter modeloverenskomstens artikel 8. Det land, hvor personen, der driver foretagendet, er hjemmehørende, har beskatningsretten til foretagendets globale indkomst fra drift af skibe og fly i international trafik.

Virksomheder med flere typer aktivitet

Modeloverenskomstens artikel 8, stk. 1, gælder også for foretagender, der både driver skibs- eller luftfartsvirksomhed, og som derudover har andre aktiviteter. Hvis et sådant foretagende driver den virksomhed, der består i andet end skibs- eller luftfartsvirksomhed, fra et fast driftssted i et andet land, gælder modeloverenskomstens artikel 5 og 7 for det faste driftssted. Der kan så opstå spørgsmål om, hvordan fortjeneste skal fordeles mellem det faste driftssted og skibs- og luftfartsvirksomheden. Problemstillingen er omtalt i punkt 20-21 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.

Se også

  • C.F.8.1.1 om, hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, herunder begrebet kildeland
  • C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om begreberne person og selskab
  • C.F.8.2.2.3.1.5 (artikel 3) om begrebet international trafik
  • C.F.8.2.2.4.2.1 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted for juridiske personer
  • C.F.8.2.2.5 (artikel 5) om fast driftssted
  • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.