Indhold

Dette afsnit handler om artikel 29 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører retten til overenskomstfordele (entitlements to benefits).

Afsnittet indeholder

  • Kort beskrivelse af artiklen
  • Hvor kan du læse mere

Artiklen er en ny artikel, der er kommet til med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Relevante kommentarer til artiklen er ikke indarbejdet i denne opdatering. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Kort beskrivelse af artiklen

Artiklen er ny i OECD´s modeloverenskomst for 2017 og omhandler retten til at anvende de fordele, som overenskomsten indeholder.

Der er både tale om en såkaldt LOB-bestemmelse ("Limitation of Benefits") i artikel 29, stk. 1 - 8, samt en PPT-bestemmelse ("Principal Purpose Test") i artikel 29, stk. 9.

Formålet med LOB-bestemmelsen er at begrænse anvendelsen af visse af overenskomstens bestemmelser (begunstigelser) til særligt kvalificerede personer/selskaber.

Formålet med PPT-bestemmelsen er at begrænse anvendelsen af overenskomstens fordele i de tilfælde, hvor der foreligger misbrug af overenskomstens øvrige bestemmelser.

Begge bestemmelser er således udtryk for anti-misbrugsregler.

Danmark har allerede inkorporeret artikel 29, stk. 9 i LL § 3, stk. 3. Se afsnit C.I.4.2.

Eksempel

I den DBO, der er indgået mellem Danmark og USA er der i artikel 22 aftalt regler "Limitations of Benefits" om begrænsninger i de fordele, der kan opnås ifølge DBO'en.

Hvor kan du læse mere  

Se link til OECD modeloverenskomst 2017 her.