Indhold

Dette afsnit handler om artikel 26 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører udveksling af oplysninger.

Afsnittet indeholder: