åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 25 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører den procedure, som skal følges, når der opstår vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål i forbindelse med anvendelsen af en DBO.

Afsnittet indeholder:

  • Sager der behandles efter den gensidige aftaleprocedure (C.F.8.2.2.25.1)
  • Skatteyderens anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure (C.F.8.2.2.25.2)
  • Den kompetente myndigheds opgaver (C.F.8.2.2.25.3).

Artikelteksten er ændret med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Se også

"Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final Report" (OECD BEPS Project)

https://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-mechanisms-more-effective-action-14-2015-final-report-9789264241633-en.htm

"BEPS Action 14 on More Effective Dispute Resolution Mechanisms - Peer Review Documents"

BEPS Action 14 on More Effective Dispute Resolution Mechanisms - Peer Review Documents (oecd.org)