Indhold

Dette afsnit handler om artikel 24 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører ikke-diskriminering.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om ikke-diskrimineringsprincippet (C.F.8.2.2.24.1)
  • Forbud imod diskriminering på grundlag af statsborgerskab (C.F.8.2.2.24.2)
  • Forbud imod diskriminering af faste driftssteder (C.F.8.2.2.24.3)
  • Betaling af rente, royalty mv. til modtagere i det andet land (C.F.8.2.2.24.4)
  • Foretagender, der ejes eller kontrolleres fra det andet land (C.F.8.2.2.24.5).

OECD´s modeloverenskomst er ændret i 2017. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.