åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 23 A og 23 B i OECD's modeloverenskomst, der vedrører de metodebestemmelser, der gælder, når bopælslandet skal give nedslag i skatten, så der ikke sker dobbeltbeskatning. Metoden er enten exemptionlempelse eller creditlempelse.

Afsnittet indeholder:

Artikelteksten er ændret med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.