Indhold

Dette afsnit handler om artikel 9 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører forbundne foretagender (associerede foretagender).

Afsnittet indeholder: