Indhold

Dette afsnit handler om artikel 6 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af fast ejendom.

Afsnittet indeholder: