åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 2 i OECD's modeloverenskomst, som beskriver de skatter, der er omfattet af modeloverenskomsten.

 Afsnittet indeholder:

OECD´s modeloverenskomst er ændret i 2017. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.