åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 1 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører de personer, der er omfattet af overenskomsten.

Afsnittet indeholder:

  • Indholdet af artikel 1 (C.F.8.2.2.1.1)
  • Interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger (C.F.8.2.2.1.2)
  • Kollektive investeringsinstrumenter (C.F.8.2.2.1.3)
  • Stater, offentlige myndigheder, statslige institutioner og lignende (C.F.8.2.2.1.4).

Artikelteksten er ændret med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Se link til 2017 modeloverenskomsten her.