Indhold

Dette afsnit handler om OECD's og Europarådets konvention om bistand i skattesager.

Afsnittet indeholder:

  • Bistandskonventionens baggrund, formål og historik (C.F.8.1.2.3.1)
  • Bistandskonventionens indhold (C.F.8.1.2.3.2)
  • Gennemgang af aftalen om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti (C.F.8.1.2.3.3)
  • Gennemgang af aftalen om udveksling af land for land-rapporter (C.F.8.1.2.3.4)

Se også

Se også OECD's hjemmeside med blandt andet en liste over lande, der har tiltrådt bistandskonventionen og den tilhørende ændringsprotokol.