De nordiske lande har indgået en multilateral konvention om administrativ bistand. Se BEK nr. 42 af 30. april 1992.

Bemærk

Den nordiske multilaterale DBO indeholder ikke nogen bestemmelse, der svarer til OECD's modeloverenskomst artikel 26. Bistandskonventionen erstatter en sådan artikel.