Dato for udgivelse
20 Jun 2012 17:25
Til
Virksomheder og andre, der beskæftiger sig med told m.v.
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Manifestsystemet er i drift - læs mere om de nye procedurer og selve systemet på hjemmesiden


Manifestsystemet har nu været i drift i godt og vel en uge. Selve løsningen har kørt stabilt stort set hele tiden - dog var on-lineløsningen lidt ustabil de aller første dage.

Der er rigtig mange brugere, der anvender systemet og dermed oplever, at både it-løsningerne og de omfattede processer fungerer fint.

Virksomheder, der har brug for hjælp og vejledning omkring systemet og de nye processer, opfordres til - inden der tages fat i ekspeditionssteder og Servicedesk - at orientere sig i den information, der er tilgængelig på manifesthjemmesiden. Her findes informationer om såvel de nye processer, som tekniske beskrivelser m.m.m.

Der kan bl.a. findes information om MIO/MIG og de regler m.v., der er omkring disse, i de vejledninger m.v., der ligger på hjemmesiden, ligesom de kort er beskrevet i den nedenstående pixi-beskrivelse til speditører m.v.

For hurtigt at kunne afgøre, om man som virksomhed overhovedet skal anvende Manifestsystemet og de ændringer, der er lavet i de eksisterende systemer - herunder MIO/MIG - er der tidligere udsendt et nyhedsbrev med en række let-læste pixi-beskrivelser.