Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over forældelsesregler for fordringer under inddrivelse:

  • Udskydelse af forældelse (G.A.2.4.1)
  • Fordringskomplekser (G.A.2.4.2)
  • Forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse (G.A.2.4.3)
  • Afbrydelse af forældelsen (G.A.2.4.4)
  • Forældelse af gæld opstået ved strafbare forhold og forvandlingsstraf (G.A.2.4.5)
  • Indsigelser over forældelse (G.A.2.4.6).

Se mere om forældelse i afsnit A.A.9 Forældelse af fordringer.

Se også

For forældelsesregler i international inddrivelse, se følgende afsnit: