åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede principper, der er gældende for, hvilken fordring en betaling helt eller delvis skal dække, hvis skyldner har flere restancer, der er til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

 Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel (G.A.2.3.1)
  • Fravigelse af dækningsrækkefølge (G.A.2.3.2)
  • Dækningsrækkefølgen i paralleldriftsperioden fra 1/4 2017 (G.A.2.3.3)
  • Betaling (G.A.2.3.4)
  • Udenlandske fordringer i dækningsrækkefølgen (G.A.2.3.5).
  • Korrektionspulje i inddrivelsessystem PSRM (G.A.2.3.7)