åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

I oktober 2015 offentliggjorde OECD et nyt kapitel VII om serviceydelser. Kapitel VII præciserer dokumentationskrav og armslængdeprincippet i relation til interne serviceydelser. Kapitlet er også udbygget med en ny sektion D om en særlig gruppe af interne serviceydelser med lav værdi (Low value-adding intra-group services). Denne særlige type af interne serviceydelser forklares i afsnit C.D.11.8.4.

Dette afsnit handler om:

  • hvad er en intern serviceydelse (C.D.11.8.1)
  • er der leveret en intern serviceydelse (C.D.11.8.2)
  • er betalingen for ydelsen i overensstemmelse med armslængdeprincippet (C.D.11.8.3)
  • særligt om interne serviceydelser med lav værdi (C.D.11.8.4)
  • oversigt over  domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (C.D.11.8.5)