Dato for udgivelse
20 Jun 2012 14:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
07-072255
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Ukraine. 


Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 171/11) offentliggjort i EU-tidende C 171 af 16. juni 2012 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af ammoniumnitrat (toldtariffens pos. ex 3102 29, ex 3102 30, ex 3102 40, ex 3102 60, ex 3102 90, ex 3105 10, ex 3105 20, ex 3105 51, ex 3105 59 og ex 3105 90) med oprindelse i Ukraine (UA).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2012/C 171/11).