Indhold

Dette afsnit beskriver og forklarer reglerne for forsendelse inden for EU og mellem EU og EFTA-landene.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og begreber i EU-forsendelse (F.A.23.1)
 • Lovgrundlag og principper for EU-forsendelse (F.A.23.2)
 • Transitsystemet (NCTS) (F.A.23.3)
 • Nødproceduren i EU-forsendelse (F.A.23.4)
 • Sikkerhedsstillelser (F.A.23.5)
 • Standardproceduren i EU-forsendelse (F.A.23.6)
 • Forenklede procedurer i EU-forsendelse (F.A.23.7)
 • Kontrol med procedurens ophør (F.A.23.8)
 • Postforsendelser (F.A.23.9)
 • Proceduren for landing af fisk (T-2 M) (F.A.23.10)
 • Kontroleksemplar T-5 (F.A.23.11)
 • Dokumentation af varers status som EU-varer (T-2 L) (F.A.23.12)
 • Transport gennem rørledninger (F.A.23.13).