Indhold

Aktiv forædling er en ordning for told- og afgiftsfritagelse for råvarer, materialer og hjælpestoffer, der indføres til forarbejdning i EU. Det forudsættes, at færdigvarerne (forædlingsprodukterne) efter forarbejdning eksporteres til lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.17.1)
  • Toldfritagelse under suspensionsordningen eller tilbagebetalingsordningen (F.A.17.2)
  • Bevillingsudstedelse (F.A.17.3)
  • De økonomiske forudsætninger (F.A.17.4)
  • Begrænsninger i bevillingsudstedelsen (F.A.17.5)
  • Særlige ordninger (F.A.17.6)
  • Procedurer (F.A.17.7)
  • Angivelse til udførsel og overgang til fri omsætning (F.A.17.8)
  • Udligningsrenter (F.A.17.9)
  • Oplysningsskemaer (F.A.17.10).