Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for at afskrive krav, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Det bemærkes, at der skelnes mellem afskrivning og ophør.

Afsnittet indeholder: