Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Forvandlingsstraf for bøder (G.A.3.5.1)
  • Indberetning til kreditoplysningsbureauer (G.A.3.5.2)

Se også

A.D.15 om Midlertidige afgørelser om forbud og påbud, samt A.D.16 om Beslaglæggelser.