Indhold

Afsnittet handler om inddragelse af registrering efter forskellige skatte- og afgiftslove og opkrævningsloven, herunder konsekvenserne af inddragelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Inddragelse af registrering efter opkrævningsloven (Væsentlige ændringer) (A.D.9.4.1)
  • Fratagelse af registrering på baggrund af fire foreløbige fastsættelser (A.D.9.4.2)
  • Inddragelse af registrering efter momsloven (A.D.9.4.3)
  • Inddragelse af registrering efter kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (A.D.9.4.4)
  • Inddragelse af registrering efter toldloven (A.D.9.4.5)
  • Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene (A.D.9.4.6).

Bemærk

Hvis en virksomheds registrering inddrages, betyder det, at det vil være strafbart at fortsætte med at drive registreringspligtig virksomhed. Se OPKL § 17, stk. 3, og afsnit A.C.3.2.1.7.

Der er i OPKL § 17, stk. 3, indsat en henvisning til OPKL § 19 a, stk. 1.