Indhold

Afsnittet handler om de forebyggende restanceinstrumenter, der kan anvendes overfor virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Når virksomheden anmelder sig til registrering (A.D.9.1.1)
  • Krav om sikkerhedsstillelse, når en virksomhed anmelder sig til registrering (Væsentlige ændringer) (A.D.9.1.2
  • Fremgangsmåde ved sikkerhedsstillelse (Væsentlige ændringer) (A.D.9.1.3)
  • Opgørelse af sikkerhedens størrelse (A.D.9.1.4)
  • Sikkerhedens art samt anvendelse og frigivelse af sikkerheden (A.D.9.1.5)
  • Konsekvensen af at sikkerheden ikke stilles (A.D.9.1.6).